سنگ ها هم حرف هایی می زنند

گوش کن

خاموش ها گویا ترند

از در و دیوار می بارد سخن

تا کجا دریابد ان را جان من....

/ 0 نظر / 8 بازدید