زندگی

زندگی همان اندیشه است؛اندیشه ایی که می تواند زیبا یا زشت باشد

زندگی یک حس است؛یک احساس است؛یک تجربه است

و ما هر کدام احساسی داریم با کوله باری از تجربه؛

تجربه های تلخ و شیرین.

زندگی همان رابطه ی بین انسانهاست؛رابطه ایی که اگر سرد و بی روح شود زندگی را در نگاه ما بی رحم جلوه می دهد.

/ 3 نظر / 11 بازدید
آرش شيوا تير

مقصد جايي در انتهاي مسير نيست بلكه لذت بردن از قدم هايي است كه بر مي داريم

مقداد

سلام راست می‌گی! همونجوری که فکر می‌کنيم زندگی می‌کنيم.

افشين

سلام .چرا آپ ميکنی نميگی؟؟؟؟؟؟؟ ولی به نظر من زندگی انديشه نيست